Evo jedan prevedeni deo najbitnijih pravila koja se odnose na ironman takmičenja:

(prezeto sa http://www.triatlon.org.rs/?page_id=5)

Takmičarska pravila

Sto se tice takmicarskih pravila ovde cemo navesti samo ona najvaznija koja se ticu takmicara i necemo navoditi neka pravila koja su vezana za tehnicku organizaciju trke.

Plivanje

Za vreme plivanja takmicar je duzan da pliva po oznacenoj stazi i svako skretanje sa staze u smislu skracivanja distance se kaznjava diskvalifikacijom.
Takmicar u toku plivackog segmenta ne sme da koristi nikakva pomagala (peraja, lopatice…) jer ce u protivnom biti diskvalifikovan. Mogu se koristiti naocare za plivanje i kapa. Moze se koristit i odelo za plivanje, neoprensko, debljine do 5mm ukoliko je dozvoljeno od strane organizatora tj. ako je temperatura vode ispod 20ºC za olimpijski triatlon, dok je za Ironman ta granica na 24ºC.

Bicikl

Sto se tice biciklistickog segmenta od obavezne opreme potreban je bicikl, dres, takmicarski broj i kaciga. Pravila svetske triatlonske unije (ITU) propisuju i neke pojedinosti koje se ticu samog bicikla. Ta pravila se odnose na: kočnice-moraju biti ispravne i ne smeju imati lufta; volan mora biti klasičan; aero-bar ne sme prelaziti najistureniju tačku ručica kočnica a sve zajedno ne sme da prelazi osovinu prednjeg točka za vise od 15cm; točkovi moraju biti iste veličine; ram mora biti u osnovi trugao; cevi ne smeju biti savijene i nepravilnog preseka; i horizontalna i vertikalna cev moraju biti zavarane na vratu rama; prečnik cevi ne sme biti veci od 8 cm. Ukoliko organizator naglasi da se primenjuju ITU pravila, takmičaru ciji bicikl ne zadovoljava ove uslove nece biti dozvoljeno da isti koristi na trci.
Sto se tiče draftinga (vožnje u zavetrini iza drugog takmicara), nije dozvoljen između muskaraca i zena i nije dozvoljen uopste na long distace takmicenjima. Pod zonom drafta se podrazumeva prostor u sirini od po 1,5m bocno od bicikla sa leve i desne strane i prostor 10m iza bicikla mereno od najisturenije prednje tacke na biciklu. Cim jedan takmicar prdje drugog za polovinu obima prednjeg tocka smatra se da ga je prestigao te se ovaj mora povuci i pridrzavati pravila o draftingu.

Trčanje

Trčanje je poslednja disciplina. Na trčanju je obavezno da takmičar prati označenu stazu i kao i u prethodna dva segmenta ne sme da skreće sa staze u smislu njenog skraćivanja. Ukoliko napusti stazu moze se vratiti na nju samo na mestu na kojem ju je napustio. Hodanje je dozvoljeno. Od opreme takmčar je obavezan da ima dres, takmičarski broj i patike.

Zona za izmenu

Zona za izmenu je prostor u kome takmicari presvlace opremu izmedju disciplina. U zoni za izmenu takmicar je obavezan da koristi za smestanje svoje opreme samo prostor koji je obelezen njegovim brojem. Takmicar ne sme da ometa druge takmicare u toku tranzicije. Takmicar ne sme da vozi bicikl u zoni za izmenu. Bicikl sme da vozi samo posle linije na tlu koja oznacava pocetak biciklistickog segmenta odnosno do oznake za kraj segmenta. Kacigu mora da stavi i da skine dok je u zoni za izmenu. U zoni izmene je dozvoljeno trcanje.

Diskvlifikacija

Takmičar je diskvalifikovan ukoliko je preksio neka od pravila tj. kada mu sudija pokaze crveni karton.Takmicar je diskvalifikovan ukoliko je na biciklu iberundovan tj. ako su ga vodeci takmicari obisli za citav krug. Takmicar ima pravo da nastavi trku posle diskvalifikacije i da posle trke u propisanom roku podnese zalbu.

Oprema

Sto se tice opreme ovde cemo navesti opremu koja je obavezna za takmicenje a to je triatlonski dres, bicikl, kaciga i patike. Ova oprema je obavezna i bez nje se ne moze ucestvovati u takmicenju. Medjutim postoji mnogo vise opreme koja nije obavezna ali koja je neophodna za ozbiljnije bavljenje triatlonom. U ovu opremu spadaju sat, sprinterice za bicikl, naocare za bicikl i za plivanje, odelo za plivanje, pulsmetar, biciklisticki dres itd.